Fråga om Microsoft Excelhttp://excel-guiden.se/default.aspxHär kan du ställa frågor om Microsoft Excel. Du kan också lära dig av att läsa vad andra frågor om och svaren på dessa frågor.svJag vill ifrån att man skriver in ett datum i en cell te.x. 2011-01-15 få ut hur många dagar månaden innehåller. 31 för januari, 28 för februari osv. Även när februari har 29 dagar. Med funktionen månad får man bara värdet 1 för januari. finns det något smidigare sätt?http://excel-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1394<p>Hej!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Du kan anv&auml;nda funktionen dag ist&auml;llet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Har man datum i en cell i Excel (t ex 2011-05-19 i cell A1) s&aring; kan man &auml;nvanda formler som skrivs in i t ex cell A2:</p> <p>&nbsp;</p> <p>=&aring;r&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vilket&nbsp;ger 2011</p> <p>=m&aring;nad&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vilket ger 5 eller maj&nbsp;beroende p&aring; hur&nbsp;man formaterar cell A2</p> <p>=dag&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vilket ger 19</p> <p>&nbsp;</p> <p>Alla formler som &auml;r relaterade till datum &amp; tid f&aring;r man genom att st&auml;lla sig i en tom cell och sedan klicka p&aring; symbolen f&ouml;r formler <em>f<sub>x </sub></em>som man hittar strax framf&ouml;r inmatningsraden precis ovanf&ouml;r rutn&auml;tet. H&auml;r v&auml;ljer man kategori Datum &amp; Tid</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lycka till!&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Thu, 19 May 2011 11:11:43 GMThttp://excel-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1394Hur skriver man datum i Excel? Jag arbetar på en pc inköpt i England. Jag försöker på olika sätt, och varje gång gör datorn om min dateringhttp://excel-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1393<p>Hej!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ja, det h&auml;r med datum och &auml;ven t ex tusental och kommatecken kan bli lite konstigt d&aring; man&nbsp;anv&auml;nder olika standard i olika l&auml;nder.</p> <p>Excel k&auml;nner&nbsp;av om&nbsp;man skriver n&aring;got som verkar vara&nbsp;ett datum. T ex om&nbsp;man skriver 2011-05-19&nbsp;s&aring; blir det&nbsp;p&aring; en dator med engelsk standard 19/05/2011. Jag antar att det &auml;r detta du ser&nbsp;d&aring; din dator &auml;r ink&ouml;pt i England.</p> <p>Man kan d&aring;&nbsp;h&ouml;gerklicka p&aring; cellen med datumet och sedan v&auml;lja <span style="text-decoration: underline;">F</span>ormat cells... (eller <span style="text-decoration: underline;">F</span>ormatera celler... p&aring; en svensk version).</p> <p>D&aring; f&aring;r&nbsp;man upp olika formateringsalternativ f&ouml;r cellen vilket kan vara anv&auml;ndbart. F&ouml;rmodligen &auml;r date (datum) redan f&ouml;rvalt d&aring; man fyllt i ett v&auml;rde som tolkas som ett datum, annars kan man ocks&aring; manuellt v&auml;lja detta. I&nbsp;rutorna till h&ouml;ger&nbsp;kan man d&aring; v&auml;lja hur man vill att datumet skall visas. Man ser ocks&aring; en lista p&aring; l&auml;nder och&nbsp;kan d&aring; v&auml;lja Sverige. V&auml;ljer man Sverige i landlistan s&aring; omvandlas datumet till formatet YYYY-MM-DD som vi brukar skriva det.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vill man&nbsp;alltid ha svenska inst&auml;llningar s&aring; f&aring;r st&auml;lla om datorns regioninst&auml;llningar. Detta g&ouml;r man i Control Panel (Kontrollpanelen) som man hittar genom startmenyn och&nbsp;Settings (Inst&auml;llningar).&nbsp;I kontrollpanelen&nbsp;v&auml;ljer man&nbsp;Regional and Language Options (Regions- och landsinst&auml;llningar). H&auml;r&nbsp;har du sannolikt English f&ouml;rvalt men det g&aring;r bra att st&auml;lla om detta till Swedish.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Notera att &auml;ven tex kommatecken kan st&auml;lla till det eftersom vi i Sverige anv&auml;nder , (komma) n&auml;r man normalt internationellt, i alla fall i England, anv&auml;nder . (punkt)&nbsp;&nbsp;f&ouml;r att avgr&auml;nsa heltal och decimaltal.</p> <p>&Auml;ven&nbsp;detta &auml;ndras med i regionala inst&auml;llningar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lycka till!&nbsp;&nbsp;</p>Thu, 19 May 2011 10:49:04 GMThttp://excel-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1393Jag jobbar med ett beställningsformulär med olika leverantörer. Sen sorterar jag upp beställningen per leverantör. för att inte skicka rätt beställning till rätt leverantör kopierar jag ut rätt underlag och klistrar in i ett nytt dokument. Jag har löst det med ett makro men skulle vilja ha det helt automatiskt tex med länkar, men jag vill inte att leverantören skall få en excelkopia där det står"brutna länkar" utan bara värdena i respektive cell. Har du nåt tips ? mvh Clashttp://excel-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1392<p>Vet inte om jag helt f&ouml;rst&aring;r vad du menar men har du l&auml;rt dig programmera och anv&auml;nda makron kan du &aring;stadkomma mycket.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Du kan mycket v&auml;l t ex ha viss information i en arbetsbok (BOK1) och sedan l&auml;nka in v&auml;rden med formler fr&aring;n denna till en ny bok (BOK2). Skickar du endast BOK2 till n&aring;gon kan du f&aring; de problemen du beskriver. Vad man kan g&ouml;ra d&aring; &auml;r att innan BOK2 skickas till t ex en leverent&ouml;r s&aring; g&aring;r man in under redigera. D&auml;r finns ett val som heter <span style="text-decoration: underline;">L</span>&auml;nkar som &auml;r tillg&auml;ngligt endast om du har en l&auml;nk.&nbsp;V&auml;lj&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">L</span>&auml;nkar och bryt l&auml;nk s&aring; kommer endast v&auml;rden att&nbsp;skickas med och&nbsp;leverent&ouml;ren slipper felmeddelanden.&nbsp;</p>Fri, 16 Apr 2010 20:05:09 GMThttp://excel-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1392Jag vill få bättre översikt över min ekonomi. Går det att göra i Excel?http://excel-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1391<p>Absolut!&nbsp;H&auml;r &auml;r Microsoft Excel mycket anv&auml;ndbart. Det finns m&aring;nga s&auml;tt att bygga en hush&aring;llsbudget, b&aring;de enkla och lite mer avancerade. <a href="http://excel1.resources.se/gor-en-hushallsbudget-i-excel.aspx" title="Artikel hush&aring;llsbudget">H&auml;r</a> finns ett enkelt exempel p&aring; hur du kan g&ouml;ra.</p>Tue, 15 Dec 2009 09:41:04 GMThttp://excel-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1391Hur skriver siffror eller ord i Excel och hur flyttar man till andra rutor?http://excel-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1390<p>Man kan "markera" en cell i Microsoft Excel genom att antingen klicka p&aring; cellen eller flytta till cellen genom att anv&auml;nda piltangenterna. I den cell som &auml;r markerad kan man sedan skriva in ett v&auml;rde och sedan klicka p&aring; [ENTER].&nbsp; Man kan ocks&aring; skriva v&auml;rdet och sedan klicka p&aring; den gr&ouml;na bocken ovanf&ouml;r cellerna (d&auml;r det st&aring;r A,B,C,D etc). Det finns fler s&auml;tt ocks&aring; men dessa &auml;r vanligast.</p>Wed, 09 Dec 2009 14:02:07 GMThttp://excel-guiden.se/faqsvar.aspx?QuestionID=1390